چاپ خبر
پایگاه خبری بادگیر منتشر می کند

معرفی دکتر حسن نیا استاد دانشگاه و پژوهشگر خلیج فارس از دیار فرهنگ پرور بستک

دکتر حسن نیا را کمتر کسی هست که نشناسد، چهره ای که پله های ترقی را به سرعت طی کرد و هم اکنون به عنوان یکی از افتخارات استان هرمزگان و شهرستان بستک در دانشگاه های تهران مشغول به خدمت می باشد.

حسن نیا ۱به همین مناسبت پایگاه خبری بادگیر مختصری از سوابق علمی و پژوهشی دکتر محمد حسن نیا را جهت معرفی هر چه بیشتر به خوانندگان معرفی می کند.

دکتر حسن نیا در سال ۱۳۵۴ در شهرستان بستک به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی تا دبیرستان را در این شهرستان سپری کرد.

ایشان کارشناسی تاریخ را از دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۷۷با معدل ۸۳/۱۶ و کارشناسی ارشد را در رشته تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی تهران در ۱۳۸۱ با معدل ۲۵/۱۸ عنوان پایان نامه « روابط ایران و پرتغال با تاکید بر مسئله هرموز» پشت سر گذاشت.

حسن نیا دکترای تاریخ ایران اسلامی را از دانشگاه تهران در ورودی سال ۱۳۸۵ با معدل دوره آموزشی ۵۳/۱۷ و عنوان پایان نامه « شکل گیری و توسعه شرکت نفت ایران و انگلیس ۱۹۱۴-۱۹۰۱ » در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ با نمره ۱۹ و درجه عالی دفاع کرد و افتخار دکترا را نصیب خود نمود.

سوابق آموزشی

۱-تدریس در بنیاد ایرانشناسی وابسته به دانشگاه شهیدبهشتی در مقطع کارشناسی ارشد، نیمسال اول ۱۳۹۲. ۲- تدریس در دانشگاه پیام نور مرکز تهران نیمسال دوم ۱۳۸۹-نیمسال دوم۱۳۹۰؛ ۳- تدریس در دانشگاه پیام نور بستک( هرمزگان) در سال های ۱۳۸۱تا ۱۳۸۳و برعهده داشتن مسئولیت آموزش آن دانشگاه.؛ ۴- تدریس در موسسه چتر آموزش در تهران برای فراگیران پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد. ۵-تدریس در دانشگاه پیام نور تهران، واحد شهر ری، نیمسال اول ۱۳۹۰تا نیمسال اول ۱۳۹۲٫ ۶- بر عهده داشتن مسئولیت انجمن اهل قلم شهرستان بستک از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳٫ ۷- بر عهده داشتن مسئولیت آموزش دانشگاه پیام نور بستک از سال ۱۳۸۱ تا پایان شهریور ۱۳۸۳٫

سوابق پژوهشی

۱ـ حسن نیا، محمد، ططری , علی، قرارداد ۱۹۰۷به روایت اسناد وزارت امورخارجه انگلیس، زیر نظر حبیب الله اسماعیلی، تهران: خانه کتاب، دو جلدی, ۱۳۸۷٫ ( کتاب) ۲- حسن نیا، محمد، شکل گیری و توسعه شرکت نفت ایران و انگلیس ۱۹۰۱-۱۹۱۴، تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۹۲٫(کتاب در زیر چاپ) ۳- سیدعبدالله حسینی، محمد حسن نیا، سدیدالسلطنه و سواحل خلیج فارس، تهران: امیر کبیر، ۱۳۹۲٫ ۴- مشارکت در تالیف کتاب «سر گدشت بازار بزرگ تهران, بازارها و بازارچه های پیرامونی آن در دویست سال اخیر»، پژوهش گروهی بنیاد ایرانشناسی، مدیر طرح شهرام یوسفی فر, طرح، مقدمه، بررسی و تدوین نهایی حسن حبیبی، تهران: انتشارات بنیاد ایرانشناسی، ۱۳۸۹٫ ( در سال ۱۳۹۰ این کتاب به عنوان کتاب فصل شناخته شد)

۵- حسن نیا, محمد,انقلاب اسلامی در استان هرمزگان, تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی, در دست تالیف در ۶۰۰ صفحه. ( کتاب) ۶- گرد آوری مجموعه مقالات ویژه نامه خلیج فارس برای فصلنامه تاریخ روابط خارجی, سال نهم, شماره۳۶, پاییز ۱۳۸۷٫ ۷- حسن نیا ، محمد, جهانیان، منوچهر, خلیج فارس در آینه تمدن و فرهنگ فارس، تهران: جهاد دانشگاهی، زیر چاپ. ( کتاب) ۸- احمدی، فرج الله، حسن نیا، محمد، رقابت شرکت نفت ایران و انگلیس با شرکت رویال داچ شل ۱۹۰۹-۱۹۱۸ ( مقاله علمی و پژوهشی مستخرج از پایان نامه دکتری)، مجله پژوهش های عاوم تاریخی مربوط به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰٫ ( تایید شده و در نوبت چاپ قرار دارد) ۹- حسن نیا ، محمد، واکنش دولتمردان و مطبوعات انگلستان و روسیه به قرارداد ۱۹۰۷، مجموعه مقالات همایش« ایران و سیاست جهانی در آغاز قرن بیستم» ، تهران: خانه کتاب، ۱۳۸۸٫

۱۰ـ حسن نیا, محمد, بررسی چگونگی ورود پرتغالی ها به خلیج فارس و تصرف جزیره هرموز , فصلنامه تاریخ روابط خارجی, تهران: انتشارات وزارت امورخارجه, س۹, ش۳۶, ۱۳۸۷٫ ۱۱- حسن نیا , محمد, قاسمیان, سلمان, افول بندر عباسی و طلوع بوشهر در روابط سیاسی و اقتصادی خلیج فارس در قرن هجدهم, دفتر سوم پژوهشنامه خلیج فارس, به کوشش دکتر عبدالرسول خیر اندیش و مجتبی تبریزنیا, تهران : خانه کتاب , ۱۳۹۰٫ ۱۲- حسن نیا , محمد, رقابت روس و انگلیس در خلیج فارس در اوایل سده بیستم, دفتر چهارم پژوهشنامه خلیج فارس, به کوشش دکتر عبدالرسول خیر اندیش و مجتبی تبریزنیا, تهران : خانه کتاب , ۱۳۹۰ .( در آستانه چاپ) ۱۳- حسن نیا , محمد, عوامل تعیین کننده سیاست بریتانیا در خلیج فارس: بررسی موردی سفر لرد کرزن در ۱۹۰۳م, پیام بهارستان, دوره دوم , سال دوم, شماره پنجم, پاییز ۱۳۸۸٫ ۱۴- حسن نیا , محمد, اسنادی از فعالیت تجاری شرکت ونک هاوس آلمان در خلیج فارس( بستک), پیام بهارستان, دوره دوم , سال دوم, شماره ششم, زمستان ۱۳۸۸٫ ۱۴- حسن نیا , محمد, قاسمیان, سلمان, نگاهی به تاریخ ملوک هرموز با مروری بر کتاب « تاریخ مهاجرت اقوام در خلیج فارس: ملوک هرموز, دفتر سوم پژوهشنامه خلیج فارس, به کوشش دکتر عبدالرسول خیر اندیش و مجتبی تبریزنیا, تهران : خانه کتاب , ۱۳۹۰٫

۱۵- حسن نیا , محمد, اسنادی از امتیاز نفت خوشتاریا در راستای نفت شمال ایران, پیام بهارستان, دوره دوم , سال دوم, شماره هفتم, بهار ۱۳۸۹٫ ۱۶- حسن نیا, محمد, بررسی سیاست انگلستان در منازعه نفتی ۱۹۳۳-۱۹۳۲م. فصلنامه آموزشی- پژوهشی گلپنگ, سال هفتم دوره جدید, شماره ۳و۴, تابستان و پاییز ۱۳۸۸٫ ۱۷- حسن نیا, محمد, بررسی اسنادی از شرکت نفت ایران و انگلیس, پیام بهارستان, دوره دوم , سال دوم, شماره هشتم, تابستان ۱۳۸۹٫ ۱۸- حسن نیا, محمد, بررسی عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس در اسناد ۱۹۱۴-۱۹۰۱, پیام بهارستان, دوره دوم , سال سوم, شماره نهم, پاییز ۱۳۸۹٫ ۱۹- حسن نیا, محمد, کمیسر و نقش آن در معادن نفت جنوب ایران ۱۹۰۱-۱۹۱۴, پیام بهارستان, دوره دوم , سال سوم, شماره دهم, زمستان۱۳۸۹٫

۲۰ـ حسن نیا, محمد, کمیسر و نقش آن در معادن نفت جنوب ایران ۱۹۰۱-۱۹۱۴, پیام بهارستان, دوره دوم , سال سوم, شماره دهم, زمستان۱۳۸۹٫ ۲۰- حسن نیا, محمد, اختلافات مرزی ایران و ترکیه بر سر مناطق نفت خیز و تاثیر آن در عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس, پیام بهارستان, دوره دوم , سال سوم, شماره یازدهم, بهار۱۳۹۰٫ ۲۱- حسن نیا, محمد, رفتار روسیه در قبال شکل گیری شرکت نفت ایران و انگلیس, اسناد بهارستان, سال اول, شماره اول, بهار ۱۳۹۰٫ ۲۲- حسن نیا, محمد, گمركات و نقش آن‌ها در ورود كالا براي شركت نفت ايران و انگليس, پیام بهارستان, دوره دوم , سال سوم, شماره دوازدهم, تابستان۱۳۹۰٫ ۲۳- نوشتن مدخل شهر خنج برای دانشنامه ایرانشناسی در بنیاد ایران شناسی؛ ۲۴- نوشتن مدخل احمد سوکارنو و محمد سوهارتو برای گروه اسلام معاصر در دایره المعارف اسلامی.

۲۵- نوشتن مدخل جنگ کرنال و مدخل مرتضی قلی خان قاجار برای گروه تاریخ در دایره المعارف اسلامی؛ ۲۶- نوشتن مدخل های بندر چیرویه, بندر بستانو, بندر مقام و بندر مغویه در دانشنامه خلیج فارس؛ ۲۷- نوشتن مدخل های, سید و خوراک در مناطق شمالی خلیج فارس در دایره المعارف بزرگ اسلامی؛ ۲۸- نوشتن مدخل قطر برای دانشنامه اسلام معاصر؛ ۲۹- نوشتن مدخل شهر جاسک در دایره المعارف بزرگ اسلامی.

۳۰- نوشتن مدخل سوریه برای دانشنامه اسلام معاصر. ۳۱- نوشتن مدخل شهر بستک برای دایره المعارف بزرگ اسلامی.۳۲- نوشتن مدخل جهرم برای دانشنامه ایرانشناسی در بنیاد ایرانشناسی.۳۳- نوشتن مدخل جزیره هرموز برای دایره المعارف بزرگ اسلامی.۳۴- نوشتن مدخل کویت برای دانشنامه اسلام معاصر.

۳۵- نوشتن مدخل قطر برای دایره المعارف بزرگ اسلامی.۳۶- تدوین و تحقیق سریال روابط ایران و انگلیس برای صدا و سیما در پنج قسمت؛ ۳۷- ناظر کیفی و پژوهشگر سریال سیزده قسمتی مستند خلیج فارس که در سال ۱۳۸۹ از شیکه سوم سیما پخش شد.؛ ۳۸- همکاری با رادیو فرهنگ در مورد تاریخ خلیج فارس و تاریخ جهان که این برنامه به نام در قلمرو تاریخ پخش می شود.؛۳۹- عضو کمیته اجرایی همایش ملی خلیج فارس در مرکز گردشگری دانشجویان ایران از چهارمین همایش تا هفتمین همایش.

۴۰- حسن نیا, محمد, روزنامه جنوب، مطبوعات بهارستان، سال اول، شماره اول، پاییز ۱۳۹۰٫ ۴۱- حسن نیا, محمد, روزنامه تمدن، مطبوعات بهارستان، سال اول، شماره دوم، زمستان ۱۳۹۰٫ ۴۲- حسن نیا, محمد, اوضاع مناطق نفت خیز پس از کشف نفت و تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس, پیام بهارستان, دوره دوم , سال چهارم, شماره سیزدهم, پاییز۱۳۹۰٫ ۴۳- حسن نیا, محمد, روند آگاهی یافتگی ایرانی ها به مساله نفت, پیام بهارستان, دوره دوم , سال چهارم, شماره چهاردهم, زمستان۱۳۹۰٫ ۴۴- حسن نیا, محمد, نقش سالنامه پارس در حیات فرهنگی جامعه ایرانی، مطبوعات بهارستان، سال اول، شماره سوم، بهار ۱۳۹۱٫

۴۵- حسن نیا, محمد, بررسی سالنامه کشور ایران، مطبوعات بهارستان، سال اول، شماره چهارم، تابستان۱۳۹۱٫ ۴۶- حسن نیا, محمد, عبدالرحمن خان، مرکز دائره المعارف اسلامی، ۱۳۹۱٫ ۴۷- حسن نیا, محمد, خلیج فارس در رقابت های روس و انگلیس در اوائل سده بیستم، پژوهشنامه خلیج فارس، دفتر چهارم، به کوشش دکتر عبدالرسول خیراندیش و مجبی تبریزنیا، تهران: خانه کتاب، ۱۳۹۱٫ ۴۸- حسن نیا, محمد, تالیف مقاله لار، دانشنامه شهرهای ایران، تهران: بنیاد ایرانشناسی، ۱۳۹۱٫ ۴۹- حسن نیا، محمد، بررسی اسنادی از قرارداد۱۹۰۷، اسناد بهارستان، سال اول, شماره پنجم, بهار ۱۳۹۱٫

۵۰- حسن نیا, محمد, نگاهی دوباره به روند اخراج پرتغالی ها از جزیره های قشم و هرموز در عصر شاه عباس اول صفوی، پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، سال دهم، دوره جدید، شماره ۱۱ و ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰٫ ۵۱- حسن نیا، محمد، واکنش ایرانی ها به تشکیلات انگلیسی پلیس جنوب در منطقه فارس و دیگر جاها، فصلنامه مطالعات تاریخی، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، سال نهم، شماره سی و هشتم، پاییز ۱۳۹۱٫ ۵۲- حسن نیا، محمد، قرارد پژوهشی برای تدوین کتاب«بررسی اسناد شرکت نفت ایران و انگلیس۱۹۰۱-۱۹۳۵»، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ۱۳۹۲٫ ۵۳- نوشتن مدخل بندر خمیر، دائره المعارف بزرگ اسلامی، بخش جغرافیا، ۱۳۹۳٫ ۵۴- – نوشتن مدخل امارات متحده عربی، دائره المعارف بزرگ اسلامی، بخش جغرافیا، ۱۳۹۳٫

۵۵- نوشتن مدخل بندر ریگ، دائره المعارف بزرگ اسلامی، بخش جغرافیا، ۱۳۹۳٫ ۵۶- نوشتن مدخل شهر خورموج، دائره المعارف بزرگ اسلامی، بخش جغرافیا، ۱۳۹۳٫ ۵۷- نوشتن مدخل دریانوردی، دائره المعارف بزرگ اسلامی، بخش جغرافیا، ۱۳۹۳٫ ۵۸- محمد حسن نیا، سدیدالسلطنه کبابی در آینه اسناد، پیام بهارستان، دوره دوم، سال پنجم، شماره نوزدهم، بهار ۱۳۹۲٫ ۵۹- محمد حسن نیا، مناسبات ایران عصر قاجاریه با شرکت نفت ایران و انگلیس با تاکید بر اسناد، پیام بهارستان، دوره دوم سال پنجم، شماره بیستم، تابستان ۱۳۹۲٫

۶۰- محمد حسن نیا، بررسی تاریخ بندرلنگه و بستک در کرانه ها و پسکرانه های خلیج فارس، پیام بهارستان، دوره دوم، سال ششم، شماره بیست و یکم، پاییز ۱۳۹۲٫ ۶۱- محمد حسن نیا، نگاهی دوباره به روند خراج پرتغالی ها از جزیره های قشم و هرموز در عصر شاه عباس اول صفوی، همایش امام قلی خان، سازمان منطقه آزاد قشم، ۱۳۹۲٫ ۶۲- داوری مقالات برای فصلنامه تاریخ روابط خارجی ایران، وزارت امور خارجه. ۶۳- داوری مقاله برای انجمن ایرانی تاریخ، عنوان مقاله« بررسی امتیاز نفت ایرانین» ۶۴- داوری مقاله برای فصلنامه آموزشی و پژوهشی گلپنگ، اداره فرهنگ و ارشاد استان هرمزگان.

۶۵- داوری مقاله برای فصلنامه آموزشی و پژوهشی گلپنگ، اداره فرهنگ و ارشاد استان هرمزگان ۶۶- بررسی تاریخ نفت ایران و صحبت در شش شبکه سیما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، عنوان برنامه,« مستند هزار تو» در ارتباط با روابط ایران و انگلیس ۶۷- تدوین مقاله,« گویش بستکی» در دائره المعارف بزرگ اسلامی، بخش گویش های ایرانی،۱۳۹۲ ۶۸- تدوین مقاله,« گویش اوزی» در دائره المعارف بزرگ اسلامی، بخش گویش های ایرانی، ۱۳۹۲ ۶۹- بحث و گفتگو در مورد تاریخ اروپا در شبکه جهانی رادیویی صدای آشنا

۷۰- بحث و گفتگو در مورد هویت ملی و جهانی شدن در شبکه جهانی رادیویی صدای آشنا ۷۱- بحث و گفتگو در مورد روابط خارجی ایران در عصر پهلوی دوم در شبکه جهانی رادیویی صدای آشنا ۷۲- بحث و گفتگو در مورد تاریخ مطبوعات ایران در شبکه رادیویی گفتگو ۷۳- بحث و گفتگو در مورد تاریخنگاری انقلاب اسلامی رادیویی گفتگو ۷۴- حضور در برنامه پرسش و پاسخ در رادیو فرهنگ و پخش بیش از ۳۰ مقاله از طریق این رادیو

۷۵- نقد کتاب گرگ خاکستری در فرهنگسرای اندیشه، ۱۳۹۲ ۷۶- بحث و گفتگو در رادیو ایران در مورد تاریخ نفت در اسفند ماه ۱۳۹۲ ۷۷- بحث و گفتگو در مورد نقد و بررسی عملکرد رادیو گفتگو در اسفند ۱۳۹۲٫ ۷۸- ناظر کیفی فیلم سیزده قسمتی خلیج فارس که از شبکه ۳ پخش گردید. ۷۹- صحبت در فیلم مستند هزارتو که در تمامی شبکه های سیما پخش گردید.

نقد کتاب:

۱- حسن نیا , محمد, نقد کتاب« اطلس تاریخی ایران از ظهور اسلام تا دوران سلجوقی» تالیف رضا فرنود, کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره ۱۲۵, مهر۱۳۸۷ . ۲- حسن نیا , محمد, نقد کتاب« تاریخ عثمان پاشا», کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره ۱۳۰, اسفند۱۳۸۷ . ۳- حسن نیا, محمد, نقد کتاب« عصر فترت در ایران سده های میانه», تالیف منوچهر پزشک, کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره ۱۳۳, خرداد ۱۳۸۸ . ۴- حسن نیا, محمد, نقد کتاب« اتحاد شوروی و خلیج فارس در دهه ۱۹۸۰», تالیف کارول ر. سیوتز, کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره ۱۳۴, تیر ۱۳۸۸ .

۵- حسن نیا, محمد, نقد کتاب«ایران و جنگ جهانی اول», تالیف تورج اتابکی, کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره ۱۳۶, شهریور۱۳۸۸ . ۶- حسن نیا, محمد, نقد کتاب«سده های گمشده (تاریخ ایران دوره اسلامی): آشتی با تاریخ سلجوقیان », تالیف دکتر پرویز رجبی, کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره ۱۴۱, بهمن۱۳۸۸ . ۷- حسن نیا, محمد, نقد کتاب«بررسی سفرنامه های دوره صفوی », به کوشش منوچهر دانش پژوه , کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره ۱۴۳, فروردین۱۳۸۹ .   ۸- حسن نیا, محمد, نقد کتاب« اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی », مولف دکتر رودلف پ. متی, مترجم: دکترحسن زندیه, فصلنامه تاریخ روابط خارجی, سال دهم, شماره۳۷, زمستان, ۱۳۸۷٫ ۹- حسن نیا, محمد, نقد کتاب« تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم », تالیف عباسقلی غفاری فرد, کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره ۱۴۶, تیر ۱۳۸۹ .

۱۰- حسن نیا, محمد, نقد کتاب« نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی », تالیف دکتر ویلم فلور و دکتر امین بنانی, ترجمه و تحقیق: دکتر حسن زندیه , کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره ۱۴۷, مرداد ۱۳۸۹ . ۱۱- حسن نیا, محمد, نقد کتاب« بررسی تاریخی, سیاسی و اجتماعی اسناد بندرعباس (۱۲۲۶-۱۳۲۱ق.», تحقیق و تدوین: دکترحسن حبیبی و دکتر محمد باقر وثوقی , کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره ۱۵۱, آذر۱۳۸۹ . ۱۲- حسن نیا, محمد, نقد کتاب« نامی برای همیشه, نگاهی به تاریخ خلیج فارس», تالیف عبدالکریم مشایخی, کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره۱۵۴, اسفند۱۳۸۹ . ۱۳- حسن نیا, محمد, نقد کتاب« علل و عوامل جابجایی کانون های تجاری در خلیج فارس», تالیف دکتر محمد باقر وثوقی, کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره۱۵۵, فروردین ۱۳۹۰ . ۱۴- حسن نیا, محمد, نقد کتاب« تاریخ ایران کمبریج قسمت اول و دوم», ویراستار جی. ا. بویل, ترجمه دکتر تیمور قادری, کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره۱۵۹, مرداد۱۳۹۰ .

۱۵- حسن نیا, محمد, نقد کتاب« تاریخ مهاجرت اقوام در خلیج فارس», مولف دکتر محمد باقر وثوقی, فصلنامه تاریخ روابط خارجی, سال دهم, شماره۴۰, پاییز, ۱۳۸۸٫ ۱۶- حسن نیا, محمد, نقد کتاب« پرتغالی ها در خلیج فارس», مولف دکتر محمد باقر وثوقی, کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره۱۶۳, آدزماه۱۳۹۰ . ۱۷- حسن نیا, محمد, نقد کتاب« جنبش مشروطه», مولف دکترداریوش رحمانیان, کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره۱۶۴, دی ماه۱۳۹۰٫ ۱۸- حسن نیا, محمد, نقد کتاب« سلجوقنامه», مولف: ظهیرالدین نیشابوری, کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, شماره۱۶۹,خردادماه۱۳۹۱٫

همایش های ملی

۱- همایش« ایران و استعمار انگلیس۲» ,۳اسفند ۱۳۸۹, عنوان مقاله « قرارداد ۱۹۰۷روسیه و انگلیس و تقسیم ایران» ۲- همایش « ایران وسیاست جهانی در آغاز قرن بیستم» , ارائه مقاله تحت عنوان « واکنش دولتمردان و مطبوعات انگلستان و روسیه به قرارداد ۱۹۰۷ » ۳- دومین همایش « بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز آینده» ۴و۵ آبان ماه در دانشگاه فردوسی مشهد, عنوان مقاله « زمینه های تاریخی مناسبات فرهنگی ایران وآسیای میانه پس از فروپاشی شوروی» ۴-   چهارمین همایش ملی خلیج فارس, دهم اردیبهشت ۱۳۸۸, عنوان مقاله « بررسی چگونگی ورود پرتغالی ها به خلیج فارس و اهمیت تصرف جزیره هرموز برای این کشور,انتشارات جهاد دانشگاهی, ۱۳۸۷٫

۵- پنجمین همایش ملی خلیج فارس, دهم اردیبهشت ۱۳۸۸, عنوان مقاله « نقش آثار باستانی وتاریخی خلیج فارس در جذب جهانگرد ( نمونه موردی استان هرمزگان)» انتشارات جهاد دانشگاهی, جلد دوم, ۱۳۸۸٫ ۶- همایش تاریخ مجلس, ۳۱ خرداد ماه ۱۳۸۹ در کتابخانه, موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی, عنوان مقاله« مناسبات مجلس با شرکت نفت ایران وانگلیس» ۷- همایش دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس, عنوان مقاله « قراردادنفتی ۱۹۳۳ میلادی و مجلس شورای ملی ایران» چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰ در کتابخانه, موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی, ساختمان مشروطه. ۸- هفتمین همایش ملی خلیج فارس, دهم اردیبهشت ۱۳۸۹۰, عنوان مقاله « قدمت بیشتر مناطق شمالی خلیج فارس نسبت به مناطق جنوبی آن و تاثیرش در گردشگری خلیج فارس» انتشارات جهاد دانشگاهی, جلد اول, ۱۳۹۰٫ ۹- همایش جنگ ایران و جنگ جهانی دوم، ۳ اسفند ۱۳۹۰، عنوان مقاله « بررسی عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس در جنگ جهانی دوم»، سخنرانی در نشست دوم، محل برگزاری: ساختمان گنجینه اسناد مربوط به کتابخانه ملی ایران.

۱۰- سومین همایش تاریخ مجلس, ۲۶ اردیبهشت۱۳۹۱، میدان بهارستان، ساختمان مشروطه , عنوان مقاله« تقابل دولت ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس از قرارداد ۱۹۳۳ تا ملی شدن صنعت نفت ایران با تاکید بر نقش مجلس شورای ملی»

همایش های بین المللی

۱- دومین همایش دوسالانه بین المللی خلیج فارس, ۲۴و۲۵ آبان ۱۳۸۸, ارائه مقاله تحت عنوان « بررسی جایگاه خلیج فارس در رقابت های روس و انگلیس در اوایل سده بیستم» ۲- همایش بین المللی خلیج فارس, ۲۹تا۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در بنیاد ایران شناسی تهران, ارائه مقاله تحت عنوان « وجه تسمیه جزیره هرموز» ۳- همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول, شیراز- ۱۹و ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۹, عنوان مقاله « واکنش های داخلی ایرانی ها نسبت به پلیس جنوب با تاکید بر منطقه فارس » ۴- همایش بین المللی زبان شناسی و مردم شناسی لارستان, ۲۳تا ۲۵ اسفند ۱۳۸۷, ارائه مقاله تحت عنوان « آداب و رسوم مردم لارستان در سفرنامه های خارجی دوره صفویه»

۵- همایش بین المللی روابط ایران و هند, ۳و۴ اسفند ۱۳۸۸, دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران, عنوان مقاله « بررسی نسخه خطی تاریخ ابراهیمی در راستای روابط فرهنگی ایران و هند در عصر صفویه» ۶- همایش بین المللی خلیج فارس ۸-۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، بوشهر، عنوان سخنرانی« نقش نفت در گردشگری خلیج فارس» ۷- همایش بین المللی مطالعات تاریخ ایران دوره صفوی، ۹ و ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۲، دانشگاه الزهرا تهران، انجمن ایرانی تاریخ، عنوان مقاله« بررسی نسخه خطی تاریخ ابراهیمی در راستای تاریخ نویسی فارسی در هند» ۸- همایش بین المللی کالبدشکافی سیاست انگلیسی ها در ایران ۱۸۰۰-۲۰۱۲، ۷ و ۸ آبان ماه ۱۳۹۲، دانشگاه تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران, عنوان مقاله«بررسی سیاست انگلیس در ارتباط با نفت در ابتدای سده بیستم» ۹- همایش بین المللی خلیج فارس در بوشهر، ۱۴ و ۱۵ اسفند. عنوان مقاله ارائه شده:« همکاری منطقه ای ایران و عمان در بیرون راندن پرتغالی ها از خلیج فارس.

۱۰- شرکت در همایش بین المللی سلجوقیان که در سازمان اسناد ملی در بهمن ماه ۱۳۹۲ برگزار گردید.

یک نظر

  1. پسرعزیزم جناب دکتر حسن نیا
    وقتی رزومه درخشانت رامرور کردم بسیارلذت بردم برایت آینده علمی درخشان هم پیش بینی می کنم وهم آرزو .شاد وپیروز باشید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*