اماکن تاریخی و طبیعی

به قلم دکتر محمد حسن نیا و دکتر سیدعبدالله قاضی حسینی

زبان مردم پارسیان در گذر تاریخ

نقش زبان و گویش در پیوستگی و هویت فرهنگی از مباحثی است که همواره مقالات و نوشتارهای زیادی درباره آن وجود دارد و اگر گویش و زبان گفتاری و نوشتاری یک قوم مورد واکاوی قرار گیرد ادامه مطلب »

به قلم: دکتر محمد حسن نیا

کمشک در گذر تاریخ(قسمت اول)

کمشک در گذر تاریخ(قسمت اول) برخی از مناطق خلیج فارس به ویژه در پسکرانه های آن، ریشه در تاریخ ایران پیش از اسلام دارد. در شهرستان بستک که جزء مناطق پسکرانه ای خلیج فارس و در منطقه فرامرزان، کمشک با توجه به موقعیت جغرافیایی آن و قرار داشتن در مسیر تجاری از جمله مناطقی است که تاریخ آن به دوره ... ادامه مطلب »

به قلم: دکتر محمد حسن نیا

بندرکنگ در دوره سلجوقیان و اتابکان فارس(قسمتت سوم)

بندرکنگ در دوره سلجوقیان و اتابکان فارس(قسمتت سوم) بندرکنگ یکی از بنادر باستانی و تاریخی ایران در غرب استان هرمزگان است که ریشه در تاریخ کهن ایران و خلیج فارس آن دارد. این نوشتاراقتباس شده از کتاب تالیفی بنده در زمینه تاریخ بندرکنگ است که تا کنون ۷۴۰ صفحه آن به رشته تحریر در آمده است. این کتاب با کمک ... ادامه مطلب »

دکتر محمد حسن نیا و عبدالرحمن جروند

هنگویه در بستر تاریخ(قسمت اول)

هنگویه در بستر تاریخ(قسمت اول) اسامی بسیاری از مکان ها و مناطق جغرافیایی بر گرفته شده از نام طبیعت موجود در آن جا یا اسامی نخستین بانی و اقوام ساکن در آن مکان ها می باشد. هنگویه در شهرستان بستک استان هرمزگان از جمله مناطق تاریخی می باشد که سابقه آن به دوره از صفویه به بعد بر می گردد. ... ادامه مطلب »

به قلم: دکتر محمد حسن نیا

بندرکنگ در دوره سلجوقیان و اتابکان فارس(قسمتت سوم)

بندرکنگ یکی از بنادر باستانی و تاریخی ایران در غرب استان هرمزگان است که ریشه در تاریخ کهن ایران و خلیج فارس آن دارد. این نوشتاراقتباس شده از کتاب تالیفی بنده در زمینه تاریخ بندرکنگ است که تا کنون 740 صفحه آن به رشته تحریر در آمده است. ادامه مطلب »

به قلم: دکتر محمد حسن نیا و عبدالقادر محمودی

کهتویه در مسیر تاریخ ( قسمت اول)

کهتویه در مسیر تاریخ( قسمت اول) مناطق مختلف خلیج فارس در مسیر تاریخ دارای اهمیت استراتژیک و اقتصادی ویژه ای بودند. وجود مسیرهای تجاری که سواحل خلیج فارس را به پسکرانه ها، شهرهای بزرگ و در نهایت پایتخت در ادوار تاریخ ایران متصل می نمود، در مسیر عبور خود نیاز به امنیت، مکان هایی برای استراحت کاروان ها و قلعه ... ادامه مطلب »

به قلم: دکتر محمد حسن نیا

بندر حسینه قدیم و جدید در تاریخ خلیج فارس

بندر حسینه قدیم و جدید در تاریخ خلیج فارس در بین بنادر و جزایر خلیج فارس نام برخی از این بنادر همواره با توجه به خاستگاه فرهنگی و اقتصادی آن ها مهم به نظر می رسد. نگارنده این نوشتار که تاریخ بندرحسینه را با کمک مادی معنوی آقای حاج حسن پور عبدالله رئیس شورای بندر حسینه و رئیس تعاونی بندرحسینه ... ادامه مطلب »

به قلم: دکتر محمد حسن نیا و دکتر سید عبدالله رضوی

دهتل و تاریخ دیرینه آن (قسمت اول)

دهتل و تاریخ دیرینه آن(قسمت اول) بررسی تاریخ کرانه ها و پسکرانه های خلیج فارس نشان می دهد که مناطق باستانی و تاریخی زیادی وجود دارد که علیرغم داشتن تاریخ آثار باستانی و تاریخی کهن آن چنان که شایسته و بایسته است، تاریخ آن ها مورد واکاوی قرار نگرفته است.این نوشتار توسط دکتر محمد حسن نیا ، دکتری تاریخ،پژوهشگر مسائل ... ادامه مطلب »

به قلم: دکتر محمد حسن نیا

سیری در تاریخ اقتصادی هرنگ و تاثیر آن بر تاریخ اقتصادی شهرستان بستک و جنوب ایران

سیری در تاریخ اقتصادیهرنگ و تاثیر آن بر تاریخ اقتصادی شهرستان بستک و جنوب ایران در بررسی مناطق پسکرانه ای خلیج فارس و نقش آن ها در گذشته و حال مناطق جنوبی ایران، می بایست برخی از مناطق تاثیر گذار مهم مورد واکاوی قرار گیرد. هرنگ در شهرستان بستک کنونی که بخشی از ناحیه جهانگیریه قدیم می باشد، از گذشته ... ادامه مطلب »

به قلم: دکتر محمد حسن نیا

منطقه گوده شهرستان بستک و تاریخ گذشته آن(قسمت اول)

منطقه گوده شهرستان بستک و تاریخ گذشته آن(قسمت اول) در بررسی تاریخ گذشته و به ویژه تاریخ پیش از اسلام منطقه بستک، گوده، دهستان ها و روستاهای آن، از قدمت زیادی برخوردار هستند. این منطقه با توجه به ویژگی های ژئوپلتیک آن که از یکسو گردنه های پرپیچ و خم گوچی و بستک را برای رسیدن به سواحل پشت سر ... ادامه مطلب »

به قلم: دکتر محمد حسن نیا

کوهیج در مسیر راه های تاریخی(قسمت اول)

کوهیج در مسیر راه های تاریخی(قسمت اول) بررسی مناطق پسکرانه ای خلیج فارس نقش زیادی در تحولات خلیج فارس داشته و دارند. برخی از مناطق پسکرانه ای مانند کوهیج که در مسیر راه های تاریخی و تجاری به استان فارس قرار دارد، از قدیم الایام جزء مناطق مهم ناحیه جهانگیریه قدیم محسوب می شده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ... ادامه مطلب »

به قلم: دکتر محمد حسن نیا / ولی بستان

بستک در پویه تاریخ

بستک در پویه تاریخ بررسی تاریخ بستک از زمان شکل گیری آن و ارتباط ناحیه جهانگیریه با مناطق کرانه ای و پس کرانه ای خلیج فارس از مباحث مهمی است که در کمتر نوشتاری به آن پرداخته شده است. شاید برای بسیاری از خلیج فارس پژوهان همواره این سئوال مطرح باشد که چه ارتباطی بین بستک و جهانگیریه وجود دارد ... ادامه مطلب »

به قلم دکتر محمد حسن نیا/ پژوهشگر مسائل خلیج فارس و استاد دانشگاه های تهران

سیری در تاریخ فرهنگی پارسیان(قسمت اول)

سیری در تاریخ فرهنگی پارسیان(قسمت اول) بررسی تاریخ فرهنگی کرانه ها و پسکرانه های خلیج فارس،از جمله مباحثی است که می بایست به صورت کاملا علمی و از نگاه های مختلف مورد مداقه قرار گیرد. این که عنوان می کنند خلیج فارس گاهواره تمدن بشری است، نشان از قدمت فرهنگ مناطق کرانه ای و پسکرانه ای آن دارد. شهرستان پارسیان ... ادامه مطلب »

به قلم دکتر محمد حسن نیا/ پژوهشگر مسائل خلیج فارس و استاد دانشگاه های تهران

تاریخ فرهنگی فرامرزان (قسمت اول)

تاریخ فرهنگی فرامرزان (قسمت اول) منطقه فرامرزان شهرستان بستک که به نظر می رسد وجه تسمیه آن بر گرفته شده از مرزهای منطقه جهانگیریه قدیم و وسعت آن بوده است، منطقه ای تاریخی با افرادی شجاع و ثابت قدم می باشد که این امر در روانشناسی تاریخی مردم این خطه زبانزد خاص و عام است. مناطق و مکان هایی چون ... ادامه مطلب »

به قلم دکتر محمد حسن نیا/ پژوهشگر مسائل خلیج فارس و استاد دانشگاه های تهران

کوخرد در مسیر تاریخ (قسمت اول)

کوخرد در مسیر تاریخ (قسمت اول) بررسی مناطق تاریخی شهرستان بستک که سابقه ای در تاریخ ایران باستان و ایران دوره اسلامی دارند، از مباحثی است که کمتر در بررسی تاریخ خلیج فارس به آن توجه شده است. بناها و آثار تاریخی در کوخرد به خوبی نشان می دهد که سابقه تاریخی این مکان جغرافیایی ریشه در ادوار گذشته دارد. ... ادامه مطلب »

به قلم دکتر محمد حسن نیا و عبدالرحمن براکوه

سیری در معماری سنتی بندرلنگه(قسمت اول)

سیری در معماری سنتی بندرلنگه(قسمت اول) بندرلنگه از بنادر مهم تاریخی خلیج فارس می باشد که تاریخ پر فراز و فرودی را پشت سر گذاشته است. لذا توجه به تاریخ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن اهمیت ویژه ای دارد. این نوشتار که به قلم دکتر محمد حسن نیا پژوهشگر تاریخ خلیج فارس، تاریخ جهان و استاد دانشگاه و همچنین ... ادامه مطلب »

به قلم دکتر محمد حسن نیا/ پژوهشگر مسائل خلیج فارس و استاد دانشگاه تهران

لمزان در مسیر تاریخ (قسمت اول)

لمزان در مسیر تاریخ(قسمت اول) بررسی اسنادی مناطق پسکرانه ی خلیج فارس که ارتباط مهمی با کرانه ها و جزایر این آبراهه بین المللی دارند، می تواند نقش زیادی در شناسایی تعامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم مناطق مختلف خلیج فارس با مناطق پیرامنی آن داشته باشد. در این بین شهر لمزان با داشتن تاریخ قدیمی و غیر مکتوب ... ادامه مطلب »

فریدون فراهانی/ محقق و پژوهشگر معماری

سبک “بستک” معماری فاخر دیگر کشورها می‌شود/ طراحی “بادگیرهای طلایی” در امارات جایزه می گیرند

محقق و پژوهشگر عرصه معماری با اشاره به اینکه معماری بستکیه واقع در دبی متعلق به ایران است گفت: متاسفانه احساس نیاز به این معماری در مناطق مرزی ایران کم شده این در حالی است که این سبک معماری در بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس به شدت مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش پایگاه خبری بادگیر به نقل ... ادامه مطلب »

به قلم دکتر محمد حسن نیا/ پژوهشگر مسائل خلیج فارس و استاد دانشگاه تهران

سیری در تاریخ فرهنگی جناح (قسمت اول)

پایگاخ خبری بادگیر در راستای معرفی ظرفیتهای فرهنگی شهرستان بستک منتشر می کند: تاریخ فرهنگی مناطق مختلف خلیج فارس و از جمله شهر جناح تحت تاثیر عوامل متعددی چون، تبادل اقوام، پیشینه فرهنگی، خاندان های سکونتگر، روانشناسی اجتماعی مردم، اوضاع اقتصادی و اجتماعی و تاریخ سیاسی حاکم بر آن می باشد. اما مسئله ای که همیشه ذهن یک مورخ را ... ادامه مطلب »