skip to Main Content

به مناسبت یکصد و پنجاه و دومین سالگرد آن واقعه‌ی تاریخی

«رئـیــس ســبـزعلـــی درگیری» که بود ؟ نیما صفا درگیری اجاره ی گمرکات جنوب ؛ در دوره فتحعلی شاه قاجار ، از آنجایی که حکومت ایران مشغول جنگ با روسیه تزاری و رفع تجاوزات آنها از شهرهای شمالی ایران بزرگ بود،…

حمله نیروهای بیخه جات «تراکمه» بر مستبدین و استعمارگران انگلیسی در بندر لنگه

این مقابله باعث شد که بیگانه ستیزی در جنوب ریشه بدواند در منابع تاریخی از چریک‌های «تراکمه‌ای»، «گله داری» و «زنگنه» به عنوان یکی از ستون‌های قدرت نظامی مشروطه خواهان لاری و پاسداری از آزادی خواهی در بر خوردهای رزمی با مستبدین اشاره شده است.

به مناسبت هفته قوه قضائیه/ معرفی چهره برجسته غرب هرمزگان که اکنون در زمره قضات عالی رتبه کشور قرار دارد

به این مناسبت، چهرۀ برجسته ای از دیار هرمزگان که سالهاست به دور از حواشی و تنها در چارچوب عدالت و قوانین جاری کشور به امر قضاوت مشغول بوده و اکنون در زمرۀ قضات عالی رتبۀ ایران قرار دارد را معرفی می نمایم.

گذری بر تاریخ آداب و رسوم مردم در ماه مبارک رمضان در غرب هرمزگان(قسمت اول)

سفره های قدیم سحری در غرب استان به تنوع سفره های کنونی نبود، اما صمیمیت و تعداد افراد قرار گرفته بر آن ها بیشتر بود و تمامی اعضای خانواده از بچه کوچک تا افراد سالخورده بر آن قرار می گرفتند و زنان هم تلاش داشتند، هنر آشپزی خود را در این ماه بیشتر به نمایش بگذارند
Back To Top